top of page
Interamerican Company

Η  Interamerican, η Kinems και το HouseΗub, συνεργάζονται με στόχο τη διερεύνηση τάσεων γύρω από τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων ενδυνάμωσης παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, έχοντας ως οδηγό την ανάγκη του σύγχρονου γονιού να προσφέρει στο παιδί του τα καλύτερα εργαλεία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχουν σχηματοποιήσει τρεις δυνητικές προτάσεις,  οι οποίες συνδυάζουν την καθοδήγηση ειδικευμένων παιδαγωγών, ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Τώρα μπορείς και εσύ αφενός μεν να συμμετάσχεις στη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας αφετέρου δε να είσαι ο πρώτος που θα τη δοκιμάσει όταν αναπτυχθεί, επιλέγοντας το πακέτο που σε ενδιαφέρει και δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σου μέσω του email σου.

Πρωτοπόρος για τη βιώσιμη ασφάλιση

Αποστολή

Η INTERAMERICAN, με 52 χρόνια ηγετικής και δημιουργικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, οδηγεί σήμερα τις εξελίξεις στην ασφάλιση με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο. Ο Οργανισμός δίνει τον τόνο του μέλλοντος για βιώσιμη ασφάλιση, με βάση την καινοτομία, την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου και την εστίαση στον πελάτη. Αποστολή της INTERAMERICAN είναι «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα», στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση.

Τομείς ασφάλισης

Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης: Ζωής, Υγείας (επιπλέον, με ιδιόκτητες υποδομές περίθαλψης), κατά Ζημιών και Βοήθειας (οδικής και άμεσης ιατρικής), παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για την πληρότητα και την κάλυψη συγχρόνων αναγκών, πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ασφάλισης. Στην αιχμή της ψηφιακής διανομής, είναι leader στη direct ασφάλιση με την Anytime.

Οικονομικά μεγέθη

Η INTERAMERICAN παρουσιάζει ισχυρά οικονομικά μεγέθη: σταθερά επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, που το 2020 ανήλθε στα 27,6 εκατ. ευρώ προ φόρων, καθώς και υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις. Η επίδρασή της στην οικονομία και την κοινωνία υπερβαίνει σε αξία τα 350 εκατ. ευρώ ετησίως. Διαθέτει σήμερα πάνω από 1 εκατ. πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

ACHMEA

Αποτελεί μέλος της ACHMEA, ολλανδικού ομίλου εταιρειών με συνεταιριστικό χαρακτήρα και εμπειρία 210 ετών, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών Υγείας στην Ευρώπη και έχει παρουσία εκτός Κάτω Χωρών σε 4 ακόμη χώρες.

H εταιρία Kinems έχει δημιουργήσει μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσα από την ενεργή, προσωποποιημένη, βιωματική και ενσώματη μάθηση ώστε τα παιδιά να κατακτούν ακαδημαϊκούς, γνωστικούς και ψυχο-κινητικούς στόχους. Η πλατφόρμα αξιοποιείται στις ΗΠΑ και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Η Kinems έχει κερδίσει διάφορα βραβεία καινοτομίας για την εκπαιδευτική της πλατφόρμα. Συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων στο διεθνή χώρο που εκπονούν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν την ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία της πλατφόρμα και τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης της. 

ola-ta-ylika.jpg
Kinems Company
houseHub.png

Ενδυνάμωση του ατόμου και ευ ζην της οικογένειας

Το HouseHub είναι ένας συνεργατικός χώρος για επαγγελματίες και οργανώσεις που σαν στόχο έχουν την ενδυνάμωση του ατόμου και το ευ ζην της οικογένειας σε ένα διαγενεακό περιβάλλον.

Σκοπός του Househub είναι πολίτες και επαγγελματίες να δραστηριοποιηθούν με κοινό στόχο να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους ώστε να προάγουν την κοινωνική ένταξη και την προσωπική εξέλιξη μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα που μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση ενός προτύπου οικογένειας.

Στο HouseHub πιστεύουμε στην:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ που εξασφαλίζεται από την εξειδικευμένη υπηρεσία.

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟΤΗΤΑ όπου μικρότεροι μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους και οι μεγαλύτεροι από τους μικρότερους.

ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΦΟΡΑ μέσω της συν εργατικότητας.

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ της διαφορετικότητας ως απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη της κοινωνίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ που θα οδηγήσει στην πρόοδο.

Στο HouseHub δημιουργείται ένας χώρος στέγασης και ένα δίκτυο, που αποτελεί κόμβο ανταλλαγής γνώσεων, προσφοράς και ανάπτυξης συνεργασιών, με τελικό στόχο μέσα από τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα να υλοποιούνται νέες συνέργειες που οδηγούν σε εξέλιξη και καινοτόμες πρακτικές.

Το HouseHub είναι ένας χώρος που εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο περιβάλλον και την κοινωνία με ευελιξία και φέρνει πιο κοντά διαφορετικές φιλοσοφίες, κουλτούρες, θεραπευτικές προσεγγίσεις βλέποντας ολιστικά τον άνθρωπο και την οικογένεια που ζει και μεγαλώνει σκεπτόμενοι στο τώρα, στο σήμερα στην Ελλάδα.

HouseHub Company
bottom of page